Loading:

aggregation_info()

Ta funkcja jest aliasem dla: aggregate_info().


Aktualizacja daty w stopce

Twoja strona ma już kilka lat...? Co roku zmieniasz w stopce dane "Copyright 2000-2011"..? A powiesz mi po co? Chciałbym przedstawić wam dwie proste metody automatycznej aktualizacja stopki...


apache-note()

apache_note() jest funkcją dotyczącą jedynie serwera Apache, która pobiera lub ustawia wartości not w odpowiedzi http. Jeśli wywołana z jednym argumentem, funkcja zwraca aktualną wartość noty nazwa_noty. Jeśli wywołana z dwoma argumentami, ustawi wartość noty nazwa_noty na wartość_noty i zwróci poprzednią wartość noty nazwa_noty. Funkcja działa jedynie z oryginalnym źródłem pliku


apache_child-terminate()

Zarejestruje proces Apache'a, wykonujący aktualne zapytanie, do zakończenia, jak tylko zakończy się wykonywanie kodu PHP. Można tego używać do zakończenia procesu po uruchomieniu skryptu o dużych zapotrzebowaniach na pamięć, gdyż zwykle pamięć zostaje zwolniona wewnętrznie, ale nie zwrócona systemowi operacyjnemu. Informacja: Dostępność tego mechanizmu jest kontrolowana przez dyrektywę child_terminate, zawartą w php.ini, która domyślnie ustawiona jest na off. Funkcja ta jest tylko dostępna w nie wielowątkowych wersjach Apache 1, z PHP działającym jako moduł Apache'a. UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.


apache_child_terminate

Zakańcza proces Apache'a po zakończeniu tego zapytania


apache_getenv

Pobiera zmienną Apache'a subprocess_env


apache_getenv()

Pobiera zmienne środowiska serwera Apache. Funkcja potrzebuje jednego parametru, który określa jaką zmienną chcemy uzyskać. Działa tylko w wersjach Apache 2 lub nowższych, w innych przypadkach funkcja nie jest rozpoznawana. Kompatybilność: PHP4, PHP5


apache_get_modules

Pobiera listę załadowanych modułów Apache


apache_get_modules()

Pobiera aktualne, załadowane moduły z serwera Apache. Wyniki zwraca jako, tablicę znaków array[].


apache_get_version

sprowadza wersję Apache


apache_get_version()

Pobiera oraz wyświetla aktualną wersję serwera Apache, w razie sukcesu, lub FALSE w przeciwnym wypadku.


apache_lookup_uri

Wywołuje wewnętrzne żądanie dla określonego URI i zwraca całą informację o nim


apache_lookup_uri()

Ta funkcja wywołuje wewnętrzne żądanie dla określonego URI. Funkcja zbiera wszystkie istotne informacje odnośnie podanego zasobu. Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli PHP jest zaistalowane jako moduł serwera Apache.


apache_note

Pobiera lub ustawia noty odpowiedzi Apache'a


apache_request_headers

Pobiera wszystkie nagłówki HTTP z aktualnego zapytania


apache_request_headers()

Rozdziela wszystkie zapytania nagłówka HTTP od tylko tego, który ma byc wyświetlony. Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli PHP jest zaistalowane jako moduł serwera Apache. Zwraca tablicę lub FALSE.


Poprzednia <<| 3/133 |>> Następna
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors