Loading:

http_put_stream

Wykonuje żądanie HTTP PUT na dostarczonym URL'u


http_redirect

Dostarczony url zostanie poszerzony o http_build_url(), tablica params (parametrów) będzie traktowana z http_build_str() i indentifikator sesji będzie załączony jeśli session (sesja) będzie true (istnieje). W odpowiedzi HTTPkod będzie ustawiony zgodnie ze status (statusem).


http_request

Wykonuje niestandardowe żądanie HTTP na dostarczonym adresie URL


http_request_body_encode

Generuje odpowiedź x-www-form-urlencoded zakodowanego żądania form-data


http_request_method_exists

Sprawdza czy metoda żądania jest zarejestrowana (lub dostępna domyślnie)


http_request_method_name

Pobiera ciąg dosłowny reprezentujący standard lub zarejestrowaną metodę żądania


http_request_method_register

Rejestruje nie standardową metodę żądania


http_request_method_unregister

Wyrejestrowuje wcześniej zarejestrowaną niestandardową metodę żądania


http_send_content_disposition

Nagłowek Content-Disposition jest bardzo użyteczny jeśli dane aktualnie wysyłane pochodzą z pliku lub czegoś podobnego, które powinny być "zapisane" przez klienta/użytkownika (np. przez okienko popup przeglądarki "Zapisz jako...").


http_send_content_type

Wysyła Content-Type (typ zawartości)


http_send_data

Wysyła surowe dane ze wsparciem dla (wielu) zakresów odpowiedzi


http_send_file

Wysyła plik ze wsparciem dla (mulitple (wielu)) zakresów żądania To zachowanie funkcji i dalsze działania zależą od następujących ustawień INI http.send.not_found_404 i http.log.not_found.


http_send_last_modified

Wysyła ostatnią modyfikację nagłówka z ważną datą HTTP


http_send_stream

Wysyła otwarty strumień ze wsparciem dla (wielu) zakresów żądań


http_support

Sprawdza czy funkcje wymagają zewnętrzych bibliotek.


http_throttle

Ustawia dzienną przepustnice i wysyła rozmiar buforu


Poprzednia <<| 53/133 |>> Następna
53:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors