Loading:

chmod()

Dokonuje zmiany praw pliku na podane w zmiennej $prawa .


chop()

Ta funkcja jest aliasem dla: rtrim().


chown()

Dokonuje zmiany właściciela pliku nazwa_pliku na użytkownika podanego w parametrze użytkownik .


chr()

Zwraca jeden ciąg znaków zawierających określone przez charakter ASCII.


chroot()

Zmienia główny katalog wykonywanego procesu na podany.


chunk_split()

Rozbija ciąg znaków na mniejsze kawałki.


class_implements


clearstatcache()

Czyści bufor statusu pliku


closedir()

Zamyka wskaźnik katalogu.


closelog

closelog() zamyka początek hasła użytego do zapisu do systemu logów . Użycie closelog() jest opcjonalne


Co to jest Funkcja w PHP?

Funkcja jest kawałkiem kodu, który można wywołać podając jej nazwę. Już wcześniej podane zostało kilka funkcji dostarczanych przez PHP, takich jak array(), each(), list(), explode() czy implode(). Jak można zauważyć, funkcje rozpoznaje się po nawiasach występujących po ich nazwie. W nawiasach tych (jeśli funkcja tego wymaga) podaje się parametry dla danej funkcji. Niektóre funkcje zwracają jakąś wartość, a więc wywołanie takiej funkcji można wstawić jak dowolne inne wyrażenie do listy parametrów innej funkcji czy np. do obliczenia.


COM::COM

Klasa COM pozwala na instancję obiektu OLE i COM zgodną połączyć swoje metody i dostęp do jego właściwości.


compact()

Stwarza tablicę zawierającą zmienne i ich wartości. pobiera zmienną liczbę parametrów.


com_ propget

Ta funkcja jest aliasem dla: com_get().


com_ propput

Ta funkcja jest aliasem dla: com_set().


com_get

Wycofywany, użyj zamiast składni OO.


Poprzednia <<| 21/133 |>> Następna
21:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors