Loading:

DOMNode::isSameNode

Ta funkcja oznacza dwa węzły , jeśli są tego samego węzła. Porównanie nie jest oparte na treści


DOMNode::isSupported

Sprawdza, czy funkcja jest obsługiwana przez określone wersje.


DOMNode::lookupNamespaceURI

Pobiera URI przestrzeni nazw węzła w oparciu o prefiks.


DOMNode::normalize

Normalizuje węzeł


DOMNode::removeChild

Ta funkcja usuwa child z listy children


DOMNode::replaceChild

Funkcja ta zastępuje dziecko oldnode na nowy węzeł. Jeśli nowy węzeł jest już dzieckiem nie będzie dodany po raz drugi. Jeśli powiedzie się zastąpienie starego węzła jest on zwracany.


DOMNodelist::item

Pobiera węzła określonego przez indeks w DOMNodeList obiektu.


DomProcessingInstruction string data

Ta metoda pobiera dane z węzła. ProcessingInstruction


DomProcessingInstruction string target

Ta metoda zostanie skierowana do węzła ProcessingInstruction .


DOMProcessingInstruction __construct

DOMProcessingInstruction tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła, jest to związane z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createProcessingInstruction.


DOMText __construct

tworzy nowy obiekt DOMText .


DOMText::isWhitespaceInElementContent

Informuje, czy ten tekst węzła zawiera spacje. Tekst węzła jest zdecydowany zawierać spacje w treści elementu podczas obciążenia dokumentu.


DOMText::splitText

Przerwa tego węzła na dwi części w określonym poprzez offset miejscu, kontrolując zarówno w drzewo jak i rodzeństwo.


DOMXPath __construct

tworzy nowy obiekt DOMXPath


DOMXPath::evaluate

Wykonuje podane wyrażenie XPath i zwraca wynik na maszynie, jeśli to możliwe.


DOMXPath::query

Wykonuje podane wyrażenie XPath.


Poprzednia <<| 35/133 |>> Następna
35:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors