Loading:

fgetss()

Pobiera linię ze wskaźnika pliku i usuwa tagi HTML


file()

Czyta całą zawartość pliku do tablicy


fileatime()

Pobiera ostatni czas dostępu do pliku


filectime()

Pobiera i-węzłowy czas zmiany pliku


filegroup()

Pobiera grupę pliku


Fileinfo_constans - stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.


fileinode()

Pobiera i-węzeł pliku


filemtime()

Pobiera czas ostatniej modyfikacji pliku


fileowner()

Pobiera właściciela pliku


fileperms()

Pobiera prawa dostępu pliku


filesize()

Pobiera rozmiar pliku


filetype()

Pobiera typ pliku


file_exists()

Sprawdza czy plik lub katalog istnieje.


file_get_contents()

Ta funkcja jest zbliżona do file(), z wyjątkiem tego, że file_get_contents() zwróci plik jako ciąg znaków, zaczynając od ustawionego $offsetu do $max bajtów.


file_put_contents()

Ta funkcja jest indetyczna jak wywołanie fopen(), fwrite() oraz fclose() prawidłowego zapisu danych do pliku.


filter_input

filter_input - Pobiera konkretne zewnętrzne zmienne poprzez nazwę oraz opcjonalne filtry


Poprzednia <<| 39/133 |>> Następna
39:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors