Loading:

zend_logo_guid()

Funkcja ta zwraca identyfikator, który może być użyty do wyświetlania Zend logo za pomocą wbudowanego w obraz


zend_logo_guid()

Funkcja ta zwraca identyfikator, który może być użyty do wyświetlania Zend logo za pomocą wbudowanego w obrazie modułu.


zend_thread_id()

Zwraca niepowtarzalny identyfikator dla bieżącego procesu.


zend_version()

Zwraca łańcuch znaków zawierający wersję aktualnie uruchomionego silniku Zend.


zip-entry-compressedsize()

Zwraca rozmiar skompresowanego określonego w katalogu wpisu.


zip-entry-compressionmethod()

Zwraca metoda kompresji w katalogu określonym przez wpis zip_entry.


zip-entry-name()

Zwraca nazwę katalogu podanego wpisu.


zip-entry-open()

Otwiera katalog wpisu w pliku ZIP do odczytu.


zip-entry-read()

Czyta z otwartego katalogu wpisu.


zip-open()

Otwiera nowe archiwum ZIP do odczytu.


zip-read()

Funkcja zip-read


ZipArchive::addEmptyDir()

Dodaje pusty katalog do archiwum.


ZipArchive::addFile()

Dodaje plik z określonej lokalizacji do archiwum ZIP.


ZipArchive::addFromString()

Dodaje plik do archiwum ZIP używając zewnętrznego stringa jako zawartości pliku.


ZipArchive::close()

Zamyka aktywne archiwum ZIP.


ZipArchive::deleteIndex()

Usuwa wpis z archiwum ZIP, używając swojego indexu.


Poprzednia <<| 130/133 |>> Następna
130:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors