Loading:

SoapServer void handle

Przetwarza żądanie SOAP, zwraca niezbędne funkcje, i wysyła odpowiedź z powrotem.


SoapServer void setClass

Eksport wszystkich metod z określonej klasy .


SoapServer void setPersistence

Ta funkcja umożliwia zapisywanie danych pomiędzy żądaniami w sesji PHP. To działa tylko na serwerze, na którym eksportowana jest funkcja klasy z SoapServer-> setClass.


SoapServer __construct

Ten konstruktor pozwala na tworzenie obiektów w SoapServer WSDL lub w trybie non-WSDL.


SoapVar __construct

SoapVar konstrukcji nowego obiektu.


socket_accept

Akceptuje połączenia na gnieździe


socket_bind

Wiąże nazwę do gniazda


socket_clear_error

Czyści błędy gniazda lub ostatni kod błędu


socket_close

Zamyka zasoby gniazda


socket_connect

Inicjuje połączenie z gniazdem


socket_create

Tworzy gniazdo (punkt końcowy dla komunikacji


socket_create_listen

Otwiera gniazda na porcie do przyjmowania połączeń


socket_create_pair

Tworzy parę gniazd nie do rozróżnienia i zapisuje je w tablicy


socket_getpeername

Zapytanie zdalnej strony danego gniazda, które mogą znikać z host/pot lub ze ścieżki plików systemowych Unix, w zależności od typu


socket_getsockname

Zapytania lokalnej strony danego gniazda które mogą wynikać z host/port lub lub ze ścieżki plików systemowych Unix, w zależności od typu


socket_get_option

Pobiera opcje gniazda


Poprzednia <<| 100/133 |>> Następna
100:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors