Loading:

string DomNode->get_content

Funkcja ta zwraca rzeczywistą zawartość węzła


string domxml_version

Pobiera wersję aktualnie używanej biblioteki XML .


string DOTNET::DOTNET

Klasa Dotnet pozwala na instancję klasy z rozszerzeniem montażu Net i połączyć swoje metody i dostęp do jego właściwości.


string gettype

Zwraca typ zmiennej $var


string get_class

Funkcja ta zwraca nazwę klasy, której obiekt jest egzemplarzem. Zwraca FALSE jeżeli obiekt nie jest obiektem.


string get_parent_class

Jeżeli obiekt jest obiektem, zwraca nazwę klasy przodka klasy której obiekt jest egzemplarzem.


string get_resource_type

Funkcja ta pobiera typ danego zasobu.


string preg_quote

preg_quote ? Cytuje znaki wyrażeń regularnych


string qdom_error

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.


string serialize

Generuje przechowanie reprezentacji wartości


string strval

Pobiera ciąg wartości zmiennej.


string tidy_repair_file

Ta funkcja naprawia wskazany plik i zwraca go w postaci łańcucha.


string tidy_repair_string

Ta funkcja poprawia składnię znaczników w podanym łańcuchu.


string utf8_decode

Ta funkcja dekoduje dane , przy założeniu że są zakodowane w UTF-8, do ISO-8859-1.


string utf8_encode

Ta funkcja koduje dane do UTF-8, po czym zwraca je zakodowane. UTF-8 jest standardowym mechanizmem używanym przez Unicode do kodowania wartości rozszerzonych znaków w ciąg bajtów


string wddx_packet_end

Kończy się i zwraca danym pakiecie WDDX


Poprzednia <<| 107/133 |>> Następna
107:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors