Loading:

iconv_strpos

Odnajduje pozycje pierwszego wystąpienia igły w stogu siana W przeciwieństwie do strops(), zwracana wartość jest liczbą znaków które pojawiają się przed igłą, zamiast ukazać pozucje wystąpienia igły. Znaki są liczone w oparciu o zestaw znaków.


iconv_strrpos

W przeciwieństwie do strops(), zwracaną wartośc jest liczbą znaków która pojawiają się przed igłą, zamiast pozycji gdzie znaleziono igłę


iconv_substr

Tnie $str na kawałki określone przez $offset (pozycja rozpoczęcia) i $length (długość)


id3_get_frame_long_name()

Zwraca długą nazwę dla ramki ID3v2.


id3_get_frame_short_name()

Pobiera, krótką nazwę dla ID3v2 klatki.


id3_get_genre_id()

Zwraca identyfikator dla gatunku.


id3_get_genre_list()

Pobiera wszystkie możliwe wartości gatunków.


id3_get_genre_name()

Zwraca nazwę dla danego identyfikatora gatunku.


id3_get_tag()

Pobiera wszystkie informacje zawarte w tagu ID3.


id3_get_version()

Pobiera wersje tagu ID3.


id3_remove_tag()

Usuwa określony tag z ID3.


id3_set_tag()

Aktualizuje informacje zapisane w ID3 tagu dla określonego pliku.


idate()

Formatuje lokalną czasę/datę jako liczbę (integer).


ignore_user_abort

Określa czy odłączenie klienta powinno powodować przerwanie skryptu


Ilość użytkowników online na stronie (Licznik osób on-line) - PHP i MySQL

Skrypt pobiera od użytkownika adres IP biorąc pod uwagę 6 parametrów, po czym dodaje go do bazy na tej podstawie wyliczane są osoby obecnie przebywające na stronie, po upływie 5 min uzytkownik jest usuwany z bazy.


image2wbmp

image2wbmp() zwraca lub zapisuje wersje WBMP z danego obrazka


Poprzednia <<| 56/133 |>> Następna
56:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors