Loading:

tidy_clean_repair

Wykonuje operacje czyszczenia i poprawiania składni znaczników zgodnie z określoną konfiguracją


tidy_config_count

zwraca liczbę błędów napotkanych w konfiguracji określonego obiektu tidy.


tidy_diagnose

Uruchamia diagnostykę skonfigurowaną dla parsowanych i reperowanych znaczników


tidy_error_count

tidy_error_count() zwraca liczbę błędów Tidy znalezionych w określonym dokumencie.


tidy_getopt

Zwraca wartość określonej opcji konfiguracyjnej dla obiektu Tidy


tidy_get_body

Zwraca obiekt tidyNode zaczynający się od znacznika <body> w parsowanym drzewie Tidy


tidy_get_config

Zwraca bieżącą konfigurację Tidy


tidy_get_error_buffer

Zwraca ostrzeżenia i błędy jakie wystąpiły podczas parsowania określonego dokumentu


tidy_get_head

Zwraca obiekt tidyNode zaczynający się od znacznika <head> w parsowanym drzewie Tidy


tidy_get_html

Zwraca obiekt tidyNode zaczynający się od znacznika <html> w parsowanym drzewie Tidy


tidy_get_html_ver

Zwraca wersję HTML w określonym dokumencie


tidy_get_opt_doc

Zwraca dokumentację dla danej nazwy opcji


tidy_get_output

Zwraca łańcuch zawierający poprawiony przez Tidy kod HTML, XHTML lub XML


tidy_get_release

Zwraca datę wydania (wersję) biblioteki Tidy


tidy_get_root

Zwraca obiekt tidyNode przedstawiający korzeń parsowanego drzewa Tidy


tidy_get_status

Zwraca status określonego dokumentu


Poprzednia <<| 112/133 |>> Następna
112:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors