Loading:

apd_breakpoint()

Tworzy punkt, w którym skrypt się zatrzymuje, aby wznowić wykonywanie skryptu wystarczy nacisnąć ENTER.


apd_callstack()

Zwraca właściwy spis informacji w postaci tablicy array[].


apd_clunk()

Zachowuje się dokładnie tak samo jak funkcja z PERL'a o nazwie Carp::cluckcalls. Definiuje własne ostrzeżenie. Przyjmuje dwa parametry, pierwszy to nazwa ostrzeżenia drugi to separator, domyślnie separatorem jest '<br />'.


apd_continue()

Restartuje interpreter, najczęściej wysyłany przez gniazdo. (socket) Zwraca TRUE lub FALSE.


apd_croak()

Zachowuje się tak samo jak apd_continoue(), z tym jednak wyjatkiem, że na końcu zamyka skrypt poleceniem exit().


apd_dump_function_table()

Wyciąga dane wyjściowe aktualnej tabeli funkcji.


apd_dump_persistent_resources()

Zwraca wszystkie działające źródła jako tablicę array[].


apd_dump_regular_resources()

Robi dokładnie to samo co apd_dump_resources(), z wyjątkiem tego, że ta funkcja filtruje te wyniki i wyświetla tylko regularne źródła.


apd_echo()

Wysyła informacje do debungera w postaci zmiennych lub zwykłych tekstów. Zwróci TRUE lub FALSE.


apd_get_active_symbols()

Zwraca nazwy wszystkich zmiennych zdefiniowanych przez być aktywnymi. Zwraca tablicę array[].


apd_set_pprof_trace()

Zaczyna debungować pprof_{proces_id} w podanym katalogu. Zwraca ścieżkę do pliku debungowania.


apd_set_session()

Może być używana do zwiększenia lub zmniejszenia debungowania w różnych arenach twojej aplikacji. Nic nie zwraca.


apd_set_session_trace()

Zaczyna debungować adp_dump_{proces_id} w podanym katalogu. Nic nie zwraca.


apd_set_socket_session_trace()

Zaczyna ręcznie kontrolować debungowanie sesji. Przyjmuje 4 parametry: adres serwera, typ gniazda, numer portu oraz poziom debungowania. Zwraca TRUE lub FALSE w czasie błędu.


array aggregate_info

Pobiera informacje o agregacji dla danego obiektu.


array compact

compact() pobiera zmienną liczbę parametrów. Każdy parametr może być albo stringiem zawierającym nazwę zmiennej lub tablicę nazw zmiennych. Tablica może zaierać w sobie inne tablice nazw zmiennych; compact() obsłuży je rekurencyjnie.


Poprzednia <<| 5/133 |>> Następna
5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors