Loading:

html_entity_decode()

Konwertuje wszystkie znaczniki HTML na odpowiednie znaki.


http_build_cookie

Buduje łańcuch ciasteczek z tablicy/obiektu takiego jak zwracany z http_parse_cookie().


http_build_query

Generuje zakodowane zapytanie URL z dostarczonej tablicy asocjacyjnej


http_build_str

Przeciwność do parse_str().


http_build_url

Buduje URL W drugiej części URL będzie połączone z pirwszym zgodnie z flagami argumentu


http_cache_etag

Cachu'je podmioty wysyłane przez ETag, albo dostarczona lub wytwarza przez algorytm mieszania określony w Ustawieniach INI http.etag.mode


http_cache_last_modified

cach'uje wysłane podmioty wdług daty ostatniej modyfikacji.


http_chunked_decode

Dekoduje ciąg znaków będący zakodowanym HTTP


http_date

Komponuje ważne daty dotyczące HTTP RFC 1123 wyglądające jak:Wed, 22 Dec 2004 11:34:47 GMT.


http_deflate

Kompresja danych za pomocą gzip, zlib lub surowego kodowania.


http_get()

Wykonuje żądanie HTTP GET dostarczane na adres URL.


http_get_request_body

Pobiera żądanie jako łańcuch znaków


http_get_request_body_stream

Pobiera żądanie jako strumień


http_get_request_headers

Pobiera żądanie nagłówków jako tablice


http_head()

Wykonuje żądanie HTTP HEAD na dostarczonym URL


http_inflate

Dekompresuje dane ze skompresowanego gzip, zlib lub surowego kodowania.


Poprzednia <<| 51/133 |>> Następna
51:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors