Loading:

SphinxClient::setFilterFloatRange

Dodaje nową gamę filtrów float


SphinxClient::setFilterRange

Dodaje nowy filtr zakresu integer


SphinxClient::setGeoAnchor

Ustawia punkt kotwicy dla obliczonej odległości Geosfery


SphinxClient::setGroupBy

Ustawia atrybut ugrupowania


SphinxClient::setGroupDistinct

Ustawia atrybut nazwy dla odrębnej wartości liczenia obliczeń


SphinxClient::setIDRange

Ustawia zakres akceptowany przez ID dokumentu.


SphinxClient::setIndexWeights

Ustawia na indeks wag


SphinxClient::setLimits

Ustawia offset i limit dla wyników


SphinxClient::setMatchMode

Ustawia pełny tekst dopasowywania w trybie zapytania


SphinxClient::setMaxQueryTime

Ustawia maksymalny czas zapytania


SphinxClient::setRankingMode

Ustawia tryb rankingu


SphinxClient::setRetries

Ustawia ponowne liczenie i opóźnienie


SphinxClient::setServer

Ustawia wyszukiwanie hosta i portu


SphinxClient::setSortMode

Ustawia dopasowanie trybu sortowania


SphinxClient::updateAttributes

Uaktualnia atrybuty dokumentu


SphinxClient::__construct

Tworzy nowy obiekt SphinxClient


Poprzednia <<| 103/133 |>> Następna
103:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors