Loading:

printer_end_page

Funkcja zamyka aktywną stronę w aktywnym dokumencie. Na przykład patrz printer_start_doc ().


printer_get_option

Funkcja pobiera konfiguracje opcji.


printer_list

Funkcja wykrywa dostępne drukarki i ich zdolności.


printer_logical_fontheight

Funkcja oblicza logiczną wysokość czcionki.


printer_open

Funkcja ta próbuje otworzyć połączenia do danej drukarki.


printer_select_brush

Funkcja wybiera pędzlel jako aktywny obiekt rysuneku rzeczywistego urządzenia. Pędzel jest używany do wypełnienia kształtów.


printer_select_pen

Funkcja wybiera długopis do rysunku jako aktywny obiekt rzeczywisty kontekstu urządzenia. A pióro jest użyte do rysowania linii i krzywych.


printer_set_option

Funkcja ustawia opcje dla bieżącego połączenia.


printer_start_doc

Funkcja tworzy nowy dokument w buforze drukarki, dokument może zawierać wiele stron.


printer_write

Zapisuje zawartość bezpośrednio do drukarki.


printf()

Wyświetla zformatowany ciag znaków.


print_r

print_r() Wyświetla informacje o zmienej w taki sposób aby była zrozumiana dla człowieka.


proc_close

Jest podobna do funkcji pclose() z wyjątkiem tego że pracuje na prosach otwartych za pomocą proc_open().


proc_get_status

Wydobywa dane o procesie otwartym przy użyciu proc_open()


proc_nice

Zmienia priorytet bieżącego procesu za pomocą liczby określonej w $increment.


proc_open

Jest podobna do popen() ale dostarcza znacznie większy stopień kontroli nad wykonywanym programem


Poprzednia <<| 90/133 |>> Następna
90:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors