Loading:

PDF_setflat

Ustawia płaskość.


PDF_setfont

Ustawia bieżącą czcionkę w określonym rozmiarze, używa czcionki zwróconej przez PDF_load_font().


PDF_setlinecap

Ustawia parametr linecap do kontroli kształtu na końcu ścieżki w odniesieniu do obrysu


PDF_setlinejoin

Ustawia parametr linejoin do określenia kształtu obrysu na rogach ścieżki


PDF_setlinewidth

Ustawia bieżącą szerokość linii.


PDF_setmatrix

Jednoznaczne ustawienie bieżącej macierzy transformacji.


PDF_setmiterlimit

Ustawia limit $mite


PDF_set_border_color

Ustawia kolor obrysu dla wszelkiego rodzaju adnotacji.


PDF_set_border_dash

Ustawia styl obrysu dla wszelkiego rodzaju animacji.


PDF_set_border_style

Ustawia styl obrysu dla wszelkiego rodzaju animacji.


PDF_set_gstate

Aktywuje grafikę w miejscu obiektu.


PDF_set_info

Wypełnia pole $key (klucz) z $value (wartość)


PDF_set_layer_dependency

Określa hierarchię i grupę relacji pomiędzy warstwami.


PDF_set_parameter

Ustawia parametry PDFlib z ciągiem typu.


PDF_set_text_pos

Ustawia pozycję dla tekstu wyjściowego na stronie.


PDF_set_value

Ustawia vartość parametru PDFlib z typem numerycznym


Poprzednia <<| 85/133 |>> Następna
85:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors