Loading:

udm_load_ispell_data

ładuje dane ispel


udm_set_agent_param

MnoGoSearch ustawia parametry agenta sesji


uksort()

uksort() sortuje tablicę według kluczy korzystając z podanej przez użytkownika funkcji porównującej.


umask

Ustawia umask na $maks 0777 i zwraca stary umask, Gdy PHP jest używany jako moduł serwera, umask zostanie przywrócony, gdy każdy zapytanie jest gotowe


unixtojd()

Konwertuje Unix'owy znacznik czasu na Juliański dzień kalendarzowy.


unlink

Kasuje nazwa_pliku . Podobnie do funkcji unlink() z Unix'owego C. Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


unserialize

unserialize ? tworzy wartość z przechowywanej reprezentacji


urldecode

Dekoduje łańcuchy zakodowane metodą kodowania URL'i


urlencode

Zwraca łańcuch w którym wszystkie nie alfanumeryczne znaki z wyjątkiem -_. zostały zastąpione przez dwie cyfry szesnastkowe poprzedzone znakiem procenta (%), a spacje kodowane są jako znak (+).


user_error()

Ta funkcja jest aliasem dla: trigger_error().


use_soap_error_handler

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


usort()

Sortuje tablicę według wartości korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej.


variant_abs

Zwraca wartość bezwzględną wariantu.


variant_add

Dodaje lewą do prawej za pomocą następujących zasad (pobierane z MSDN Library), które odpowiadają Visual Basic:


variant_and

Wykonuje bitoweą eksploatacje. Należy pamiętać, że nieco różni się od regularnej operacji.


variant_cast

Funkcja ta tworzy kopię wariantu, a następnie wykonuje wariantów oddanych do eksploatacji kopii danego typu przez typ.


Poprzednia <<| 116/133 |>> Następna
116:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors