Loading:

win32_stop_service

Przystanki nazwy usług. Wymaga uprawnień administracyjnych.


wordwrap()

Zawija łańcuch znaków po podanej liczbie znaków używając znaku łamania łańcucha.


Własne sortowanie wyników dla tytułów oraz opisów - Order System

Własna napisana funkcja, która sortuje wyniki wybierając priorytety z wyników bazując na tytule oraz opisie.


XMLReader::close

Zamyka wejście do obiektu XMLReader który jest obecnie analizowany.


XMLReader::expand

Ta metoda kopiuje bieżący węzeł i zwraca odpowiedni obiekt DOM.


XMLReader::getAttribute

Zwraca wartość nazwy atrybutu lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony w elemencie węzła.


XMLReader::getAttributeNo

Zwraca wartość atrybutu w oparciu o swoje stanowisko lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie umieszczony w elemencie węzła.


XMLReader::getAttributeNs

Zwraca wartość atrybutu o nazwie i URI przestrzeni nazw lub pusty napis, jeśli atrybut nie istnieje lub nie jest umieszczony w elemęcie węzła.


XMLReader::getParserProperty

Wskazuje, czy określona nieruchomość została ustalona.


XMLReader::isValid

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dokument jest obecnie analizowany.


XMLReader::lookupNamespace

Wyszukaj w zakresie nazw dla danego prefiksu.


XMLReader::moveToAttribute

Pozycja kursora na nazwie atrybutu.


XMLReader::moveToAttributeNo

Poyzcja kursora atrybutu w oparciu o swoją pozycję.


XMLReader::moveToAttributeNs

Określa pozycję kursora atrybutu o określonej nazwie.


XMLReader::moveToElement

Przesuwa kursor do elementu rodzica obecnego atrybutu.


XMLReader::moveToFirstAttribute

Przesuwa kursor do pierwszego atrybutu.


Poprzednia <<| 121/133 |>> Następna
121:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors