Loading:

http_match_etag

Dopasowuje dany ETag wobec klienta, jeśli pasuje odpowiada, jeśli nie wraca nagłówki HTTP


http_match_modified

Dopasowuje dany czas Unix'a wobec klienta If-Modified-Since (jeśli zmodyfikowany od) odpowiedz, If-Unmodified-Since (jeśli nie zmodyfikowany od) nagłówki HTTP.


http_match_request_header

Dopasowuje przychodzący nagłówek HTTP.


http_negotiate_charset

Ta funkcja negocjuje preferowane ustawienie kodowania znaków dla danego klienta Kwalfikatorem jest rozpoznanie znaków.


http_negotiate_content_type

Negocjuje preferowany typ treści dla klienta


http_negotiate_language

Zwraca preferowany język dla danego klienta w oparciu o Accept-Language (akceptonay jezyk) nagłowka HTTP


http_parse_cookie

Analizuje ciasteczka HTTP jak wysłane w odpowiedzi struct


http_parse_headers

Analizuje nagłówki HTTP i umieszcza je w tablicy asocjacyjnej


http_parse_message

Analizuje massage (wiadomosc) HTTP i umieszcza ją w prostym rekurencyjnym obiekcie


http_parse_params

Analizuje listę parametrów


http_persistent_handles_clean

Czyści (zamyka) trwałe uchwyty, opcjonalnie indentyfikowany z ident.


http_persistent_handles_count

Lista statystyki o trwałych uchwytach użytkownika.


http_persistent_handles_ident

Zapytanie lub definicja trwałego uchwytu


http_post_data

Wykonuje żądanie HTTP POST na żądanym URL'u


http_post_fields

Wykonuje żądanie HTTP POST na dostarczonym URL'u


http_put_file

Wykonuje żądanie HTTP PUT na dostarczonym URL'u


Poprzednia <<| 52/133 |>> Następna
52:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors