Loading:

readline_redisplay()

Wyświetla jeszcez raz readline'a.


readline_write_history()

Funkcja ta zapisuje historię poleceń do pliku.


readlink

readlink() jest tym samym co funkcja języka C readlink i zwraca ścieżkę linku symbolicznego lub FALSE w przypadku błędu.


realpath

Rozszerza wszystkie połączone symbole i usuwa odniesienia do '/./', '/../' i dodatkowe '/' znaki we wprowadzonej zmiennej $paht i zwraca ścieżkę bezwzględną


register_shutdown_function

Rejestry przez funkcję o nazwie funkcji, które mają być wykonane podczas przetwarzania skryptu są kompletne.


rename

Zmienia nazwę z $oldname na $name Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


Require I Include

Include i Require


reset

reset() przewija wewnętrzny wskaźnik tablicy parametru tablica na jego pierwszy element i zwraca jego wartość, lub FALSE jeśli tablica jest pusta.


reset()

Ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy na jej pierwszy element.


resource bbcode_create

bbcode_create - Tworzenie zaosby BBCode


resource printer_create_brush

Funkcja tworzy nowe pędzle i zwraca uchwyt do nich. Pędzel jest używany do wypełnienia kształtów. Na przykład patrz printer_select_brush ()


resource printer_create_font

Funkcja tworzy nową czcionkę i zwraca uchwyt do niej. Czcionka jest użyta do rysowania tekstu. Na przykład patrz printer_select_font ().


resource printer_create_pen

Funkcja tworzy nowy długopis i zwraca uchwyt do niego. A pióro jest użyte do rysowania linii i krzywych. Na przykład patrz printer_select_pen ().


resource wddx_packet_start

Rozpoczna nowy pakiet WDDX stopniowo dodając zmienne. Automatycznie tworzy definicjię struktury, zawierającą wewnątrz zmienne.


resource xmlwriter_open_memory ( void )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


resource xmlwriter_open_uri ( string $uri )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


Poprzednia <<| 94/133 |>> Następna
94:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors