Loading:

mt_getrandmax

Największa możliwa liczba losowa


mt_rand

Wygeneruj lepszą liczbę losową


mt_srand

Inicjuje generator Mersenne Twister


natcasesort()

Sortuje tablicę używając algorytmu "porządek naturalny" ignorującego wielkość znaków.


natsort()

Sortuj tablicę używając algortmu "porządek naturalny".


Nazwa dnia tygodnia.

Dzień tygodnia w Java Script.


next()

Przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy i jedną pozycję do przodu i zwraca element tablicy aktualnie wskazywany przez wskaźnik, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.


nl2br()

Konwertuje ciąg znaków z pustymi znakami typu '\n' na znacznik '<br />' lub '<br>'.


nl_langinfo()

nl_langinfo () jest używana do dostępu do poszczególnych elementów locale kategorii.


nsapi_request_headers

Pobiera wszystkie nagłówki HTTP z aktualnego zapytania


nsapi_response_headers

Pobiera wszystkie nagłówki z odpowiedzi HTTP


nsapi_virtual

Wykonuje pod żądanie NSAPI


number_format()

Formatuje liczbę według szablonu


object simplexml_load_file

Konwertuje dobrze sformatowany dokument XML w danym pliku do obiektu.


object VARIANT::VARIANT

WARIANT jest odpowiednik COM w PHP zval; jest to struktura, która może zawierać wartość z wielu różnych możliwych typów. Klasa WARIANT dostarczona przez rozszerzenie COM pozwala mieć większą kontrolę nad sposobem, że PHP przekazuje wartości.


Obliczanie wieku osoby przy pomocy nieudokumentowanej funkcji Excela

dzięki tej funkcji dokładnie policzysz różnicę pomiędzy dwiema datami


Poprzednia <<| 74/133 |>> Następna
74:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors