Loading:

xml_get_current_byte_index

Pobiera aktualny indeks bajtu podanego parsera XML.


xml_get_current_column_number

Pobiera aktualny numer kolumny dla podanego parsera XML


xml_get_current_line_number

Pobiera aktualny numer linii dla podanego parsera XML.


xml_get_error_code

Pobiera kod błędu parsera XML.


xml_parse

xml_parse() parsuje dokument XML. Uchwyty dla skonfigurowanych zdarzeń są wywoływane odpowiednią ilość razy.


xml_parser_create

xml_parser_create() tworzy nowy parser XML i zwraca uchwyt zasobów umożliwiający użycie go przez inne funkcje XML.


xml_parser_create_ns

xml_parser_create_ns () tworzy nowy parser XML z nazw XML wsparcia i zwraca uchwyt zasobu w odniesieniu do wykorzystania go przez inne funkcje XML.


xml_parser_free

Uwalnia dany XML parsera.


xml_parser_get_option

Pobiera wartość opcji z parsera XML.


xml_parser_get_option

Pobiera wartości opcji z parsera XML.


xml_parser_set_option

Ustawia opcję parsera XML.


xml_parse_into_struct

Ta funkcja parsuje plik XML na 2 równoległe strukturz array jeden (indeks) zawierający wskazówki do lokalizacji odpowiednich wartości w tablicy wartości. Te dwa ostatnie parametry muszą być przekazywane przez referencję.


xml_set_character_data_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi parsera danych XML Parser.


xml_set_default_handler

Ustawia domyślny parser dla obsługi funkcji XML Parser.


xml_set_element_handler

Ustawia element obsługi funkcji parsera XML. start_element_handler i end_element_handler są to ciągi zawierające nazwy funkcji, które muszą istnieć, gdy xml_parse () jest wywoływana dla parsera.


xml_set_end_namespace_decl_handler

Ustawi obsługę wywołania po opuszczeniu zakresu nazw deklaracji, będzie to nazwaw dla każdego zgłoszenia, po obsługdze na koniec elementu tagu , w którym uznano nazwe.


Poprzednia <<| 124/133 |>> Następna
124:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors