Loading:

dns_get_mx

Ta funkcja jest aliasem dla: getmxrr().


dns_get_record

Sprowadza zasoby asocjacyjne DNS dane w hostname (nazwie hosta)


DOMAttr::isId

Funkcja ta sprawdza, czy atrybut o danym indentyfikatorze jest zdefiniowany.


DOMAttr::__construct

DOMAttr tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła, jest to związane z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createAttribute.


DomAttribute

Pobiera nazwę atrybutu.


DomAttribute get_attribute_node

Zwraca węzeł danego atrybutu w bieżącym elemencie.


DomAttribute set_value

Ta funkcja ustawia wartość atrybutu.


DomAttribute specified

Sprawdza, czy do atrybut została wyraźnie podana wartość w oryginalnym dokumencie.


DomAttribute value

Funkcja ta zwraca wartość atrybutu.


DOMCharacterData::appendData

Dopisuje ciąg danych do końca danych z węzła.


DOMCharacterData::deleteData

Kasuje licznik znaków poczynając od pozycji początkowej


DOMCharacterData::insertData

Ustawia dane w pozycji offset.


DOMCharacterData::replaceData

Wymieni liczbę znaków poczynając od pozycji offset z danych.


DOMCharacterData::substringData

Zwraca określony fragment.


DOMComment __construct

DOMComment tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła,węzeł jest związany z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createComment.


DomDocument domxml_new_doc

Tworzy nowy dokument Dom od zera i zwraca go.


Poprzednia <<| 27/133 |>> Następna
27:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors