Loading:

xslt_free

Wolny procesor XSLT zidentyfikowany przez daną obsługę


xslt_getopt

xslt_getopt () zwraca opcje danego procesora


xslt_process

Pozwala na wykonywanie transformacji XSLT za pomocą niemal każdego rodzaju źródła wejściowego - w pojemnikach. Jest to osiągnięte poprzez użycie argumentu buforów - pojęcie zaczerpnięte z Sablotron XSLT procesor (obecnie tylko procesor XSLT obsługuje to rozszerzenie). Wejściowe pojemniki do domyślnego pliku "zawierającego" dokumentu, które mają być przetwarzane.


xslt_setopt

xslt_setopt () ustawia opcje określone przez newmask na dany procesor.


xslt_set_base

Ustawia bazowy URI dla wszystkich transformacji XSLT, podstawowy URI jest używany z instrukcjami, aby rozwiązać XPath dokument () z innych poleceń dostępu do zasobów zewnętrznych. Jest również używana w celu rozwiązania URI dla <xsl:include> i <xsl:import> elementów.


xslt_set_encoding

Ustawienie kodowania dla transformacji XSLT. Przy użyciu Sablotron backend, ta opcja jest dostępna tylko podczas kompilacji Sablotron z kodowaniem.


xslt_set_error_handler

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT


xslt_set_log

Funkcja ta pozwala ustawić plik, w którym chcesz XSLT zalogować do wiadomości, XSLT komunikaty są inne niż komunikaty o błędach, w tym komunikaty nie są komunikatami o błędach, ale raczej wiadomości związane z procesorem XSLT. Są one przydatne do debugowania XSLT, gdy coś pójdzie nie tak.


xslt_set_object

Funkcja ta pozwala na wykorzystanie procesora wewnątrz obiektu, aby rozwiązać wszystkie wywołania funkcji.


xslt_set_sax_handler

Set SAX odpowiada za obsługę zasobów podanych przez xH.


xslt_set_sax_handlers

xslt_set_sax_handlers () rejestruje obsługę SAX do dokumentu, XSLT zasobów procesora


xslt_set_scheme_handler

Ustawia obsługę systemu danego zasobu przez xH


xslt_set_scheme_handlers

Rejestr systemu obsługi (XPath handlers) do dokumentu.


yaz_addinfo

Zwraca dodatkowe informacje o błędach na ostatni wniosek na serwerze.


yaz_ccl_conf

Funkcja ta konfiguruje CCL parser zapytań do serwera z definicji z punktów dostępu (CCL kwalifikatorów) i mapowanie ich do RPN.


yaz_ccl_parse

Funkcja ta powołuje się na CCL parser konwertuje danego CCL ZNAJDŹ zapytanie do RPN zapytanie, które mogą być przekazane do yaz_search () do pełnienia funkcji wyszukiwania.


Poprzednia <<| 127/133 |>> Następna
127:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors