Loading:

pcntl_waitpid

Wstrzymuje wykonywanie bieżącego procesu aż do child (dziecka) określonego za pomocą argumentu wyjścia $pid, lub aż do sygnału dostarczającego akcję zakończenia bieżącego procesu, lub wywołanie funkcji obsług sygnału


pcntl_wexitstatus

Zwraca kod zakończenia dziecka. ta funkcja jest użyteczna tylko jeśli pcntl_wifexited() zwróci TRUE


pcntl_wifsignaled

Sprawdza czy dziecko procesu wyszło ponieważ sygnał nie został przechwycony


pcntl_wifstopped

Sprawdza czy dziecko procesu które spowodował zwrócenie jest zatrzymane, jest to możliwe tylko jeśli pcntl_waitpid() jest ukończona z opcją WUNTRACED.


pcntl_wstopsig

Zwraca numer sygnału który spowodował zatrzymanie dziecka. Ta funkcja działa tylko jeśli pcntl_wifstopped() zwróci TRUE


pcntl_wtermsig

Zwraca numer sygnału który spowodował zakończenie procesu dziecka. Ta funkcja działa tylko jeśli pcntl_wifsignaled() zwróci TRUE


PDF_activate_item

Włącza wcześniej utworzone struktury elementu lub inną zawartość przedmiotu.


PDF_add_annotation

Dodaje adnotacje [wycofany]


PDF_add_bookmark

Dodaje zakładkę dla bieżącej strony [wycofany]


PDF_add_launchlink

Dodaje adnotacje dla bieżącej strony [ wycofany ]


PDF_add_locallink

Dodaje połączenie adnotacji dla bieżącej stronie [wycofany]


PDF_add_nameddest

Tworzy nazwę dowolnego miejsca na stronie w bieżącym dokumencie


PDF_add_note

Ustawia adnotację na bieżącej stronie [wycofany]


PDF_add_outline

Dodaje zakładkę dla bieżącej strony [wycofane]


PDF_add_table_cell

Dodaje komórki do nowej lub istniejącej tabeli.


PDF_add_textflow

Tworzy objekt Textflow, lub dodaje tekst i wyraźne opcje do istniejącego Textflow.


Poprzednia <<| 78/133 |>> Następna
78:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors