Loading:

PDF_pcos_get_number

Pobiera wartość ścieżki pCOS z typem number lub boolean


PDF_pcos_get_stream

Pobiera zawartość ścieżki pCOS z typem stream, fstream, lub string


PDF_pcos_get_string

Pobiera wartość ścieżki pCOS z typem name, string lub boolean


PDF_pcos_get_string

Pobiera wartość ścieżki pCOS z typem nazwa, ciągu lub boolean


PDF_place_image

Umieszcza obraz i skaluje go


PDF_place_pdi_page

Umieszcza stronę PDF i skaluje ją


PDF_process_pdi

Procesy niektórych elementów importowanego dokumentu PDF_


PDF_rect

Rysuje prostokąt.


PDF_restore

Przywraca ostatnio zapisaną grafikę


PDF_resume_page

Przywraca stronę aby dodać do niej więcej treści.


PDF_rotate

Obrót w układzie współrzędnych.


PDF_save

Zapisuje bieżącą grafikę.


PDF_scale

Skaluje układ współrzędnych.


PDF_setcolor

Ustawia bieżący kolor


PDF_setdash

Ustawia bieżący wzór na b czarny i w biały jednostki


PDF_setdashpattern

Ustawia wykropkowany wzorek za pomocą opcji z listy.


Poprzednia <<| 84/133 |>> Następna
84:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors