Loading:

is_readable

Mówi czy plik istnieje i jest odczytywalny Zwraca TRUE jeśli plik lub katalog określony w filename istnieje i jest odczytywalny, lub FALSE


is_real

Ta funkcja jest aliasem dla: is_float().


is_soap_fault

Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz sprawdzić, czy SOAP wyzwa porakę , ale nie lubi używać wyjątków.


is_uploaded_file

Zwraca TRUE jeśli plik o nazwie nazwa_pliku został przysłany (upload) przez HTTP POST. To pomaga upewnić się, czy złośliwy użytkownik nie próbuje oszukać skryptu pracującego na plikach, tak aby działał on na plikach na których nie powinien -- na przykład /etc/passwd.


is_writable

Zwraca TRUE jeśli $filename istnieje i jest zapisywalny. Parametr filename (nazwa pliku) może być nazwą katalogu jeśli chcesz sprawdzić czy jest on zapisywalny


JacaScript Funkcja setUTCFullYear (Metoda obiektu: Date)

Ustawia pełen rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


Jak zbudować prosty szablon strony www wykorzystując php?

Jak zbudować prosty szablon strony www wykorzystując php?


JavaScript Array

Pozwala na pracę z tablicami.


JavaScript constructor (Własność obiektu: Date)

Zwraca referencję do funkcji Date, która tworzy prototyp instancji. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do samej funkcji, nie zaś łańcuchem znaków zawierającym nazwę funkcji.


JavaScript Funckja caller

Określa funkcję, która powołuje się na aktualnie wykonywaną funkcje.


JavaScript Funkcja apply (Metoda obiektu Function)

Pozwala zastosować metodę innego obiektu w kontekście innego obiektu


JavaScript Funkcja call (Metoda obiektu Function)

Pozwala wywołać metodę innego obiektu w kontekście innego obiektu


JavaScript Funkcja concat (Metoda obiektu: Array)

Zwraca nową tablicę złożoną z tablicy, na której wywołano tę metodę, połączonej z innymi podanymi tablicami lub wartościami.


Javascript Funkcja constructor (Własność obiektu: Function)

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.


JavaScript Funkcja eval

Interpretuje i wykonuje kod JavaScript zawarty w łańcuchu znaków, bez odniesienia do żadnego konkretnego obiektu.


JavaScript Funkcja every (Metoda obiektu: Array)

Sprawdza, czy wszystkie elementy w tablicy przechodzą zrealizowany w postaci dostarczonej funkcji test.


Poprzednia <<| 65/133 |>> Następna
65:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors