Loading:

variant_cmp

Ta funkcja będzie porównać tylko wartości skalarne, a nie tablice lub wariancje rekordów.


variant_date_from_timestamp

Konwertuje strefe czasową z UNIX timestamp na wartość w wariancie typu VT_DATE. Pozwala to na łatwiejsze interopability pomiędzy UNIX-owską częścią PHP i COM.


variant_date_to_timestamp

Konwertuje wariant z VT_DATE (lub podobne) na wartość w formacie UNIX timestamp. Pozwala to na łatwiejsze interopability między Unix-owską częścią PHP i COM.


variant_div

Dzieli pozostawione przez prawą część i zwraca wynik


variant_eqv

Wykonuje bitowe równoważności dwuch wariantów.


variant_fix

Pobiera integer część wariantu.


variant_idiv

Konwertuje lewo i prawo do całkowitych wartości, a następnie dokonuje podziału integer.


variant_imp

Wykonuje bitowe wpływy operacji.


variant_int

Pobiera integer części wariantu.


variant_mod

Dzieli przez prawo i lewo zwraca resztę.


variant_mul

Mnoży lewą przez prawą


variant_neg

Wykonuje logiczną negację wariantu.


variant_not

Wykonuje bitową negację wariantu i zwraca wynik.


variant_or

Wykonuje operacje bitowe. Należy pamiętać, że nieco różni się od regularnych operacji.


variant_pow

Zwraca wynik lewej na mocy prawej.


variant_round

Zwraca wartość zaokrągloną do dziesiętego miejsca wariantu .


Poprzednia <<| 117/133 |>> Następna
117:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors