Loading:

JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Function)

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.


JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Object)

Zwraca wartość podstawową danego obiektu.


JavaScript Funkcja watch (Metoda obiektu: Object)

Obserwuje własność obiektu i wywołuje funkcję, kiedy nastąpi przypisanie wartości do tej własności.


JavaScript join (Metoda obiektu: Array)

Łączy wszystkie elementy tablicy w jeden łańcuch znaków.


JavaScript lastIndexOf (Metoda obiektu: Array)

Zwraca ostatni indeks, pod którym podany element może być znaleziony w tablicy, lub -1 jeśli nie jest obecny. Tablica jest przeszukiwana od końca, zaczynając od indeksu fromIndex


JavaScript Obiekt Date

Tworzy instancje Date, które pozwalają na pracę z danymi opisującymi datę i czas.


Javascript Objekt Boolean

Obiekt Boolean jest obiektem opakowującym (ang. wrapper) dla wartości logicznych.


JavaScript prototype (Właściwość obiektu: Date)

Reprezentuje prototyp dla tej klasy. Można używać prototypu do dodawania własności lub metod wszystkim instancjom klasy. Aby uzyskać więcej informacji o prototypach, zobacz Function.prototype.


JavaScript Własność constructor (Własność obiektu: Array)

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest odniesieniem do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.


JavaScript Własność index (Własność obiektu: Array)

Dla tablicy stworzonej przez porównanie wyrażenia regularnego, indeks (zaczynając od 0) odnalezionego przy pomocy wyrażenia regularnego ciągu.


JavaScript Własność input (Własność obiektu: Array)

Dla tablicy stworzonej przez dopasowanie wyrażenia regularnego, zawiera oryginalny łańcuch znaków, wobec którego nastąpiło dopasowywanie.


JavaScript Własność length (Własność obiektu: Array)

32-bitowa liczba całkowita bez znaku określająca liczbę elementów w tablicy.


JDDayOfWeek()

Zwraca nazwe dnia tygodnia dla kalendarza juliańskiego.


JDMonthName()

Zwraca nazwę aktualnego miesiąca według dnia kalendarza Juliańskiego.


JDMonthName()

Zwraca nazwę aktualnego miesiąca według dnia kalendarza Juliańskiego.


JDToFrench()

Konwertuje Juliański dzień na francuski kalendarz republikański.


Poprzednia <<| 69/133 |>> Następna
69:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors