Loading:

date_time_set()

Ustawia bieżący czas.


debug_backtrace()

Generuje przydatne informacje dostarczone w danej funkcji.


debug_print_backtrace()

Wyświetla jakie funkcje zostały wywołane lub nie, oraz informacje o includ'owaniu pliku jak i o numerach liniach w kodzie do odpowiedniej operacji.


decbin

Zwraca łańcuch znaków stanowiący dwójkową reprezentację liczby dziesiętnej liczba


dechex

Zwraca łańcuch znaków stanowiący szesnastkową reprezentację liczby dziesiętnej liczba .


decoct

Zwraca łańcuch znaków zawierający ósemkową reprezentację liczby dziesiętnej liczba .


define_syslog_variables

Inicjalizuje wszystkie zmienne użyte w funkcji syslog


deg2rad

deg2rad() przelicza stopnie podane w liczba na radiany.


delete()

To jest ślepy wpis aby zadowolić ludzi którzy szukają unlink() lub unset() w nie właściwym miejscu.


dir()

Zwraca egzemplarz klasy Directory


dirname()

Zwraca nazwę katalogu, będącego składową ścieżki


diskfreespace()

Ta funkcja jest aliasem dla: disk_free_space().


disk_free_space()

Zwraca ilość wolnego miejsca w katalogu


disk_total_space()

Zwraca całkowity rozmiar katalogu


dl()

Ładuje rozszerzenie PHP w podczas wykonywania skryptu.


dns_check_record

Ta funkcja jest aliasem dla: checkdnsrr().


Poprzednia <<| 26/133 |>> Następna
26:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors