Loading:

ob_clean()

Usuwa bufer PHP.


ob_deflatehandler

Wypuszcza uchwyt wyjścia może zostać użyty tylko raz.


ob_end_clean()

Czyści (wymazuje) wyjście bufora i wyłancza buforowanie wyjściowe.


ob_end_flush()

Ta funkcja jest podobna do ob_get_flush(), z tą różnicą, że ob_get_flush() zwraca bufor jako łańcuch znaków.


ob_etaghandler

Wyjście bufora obsługi generujące ETAG z określonego algorytmu mieszani.


ob_flush()

Wysyłanie wyjścia bufora.


ob_get_clean()

Pobierze i usunie zawartość bieżącego bufora wyjściowego.


ob_get_contents()

Zwraca zawartość bufora wejściowego PHP.


ob_get_flush()

Pobiera wyjście bufora, zwraca go jako ciąg znaków i wyłancza buforowanie wyjściowe.


ob_get_length()

Zwraca długość bufora wyjściowego.


ob_get_level()

Zwraca poziom wyjściowy zagnieżdżony w obsługę buforowania lub zero, jeśli wyjście buforowanie nie jest aktywne.


ob_get_status()

Pobiera status buferów wyjściowych.


ob_get_status()

Pobiera status wyjściowego bufera.


ob_gzhandler()

ob_gzhandler() jest przeznaczony do użycia jako wywołanie dla funkcji ob_start(), aby ułatwić wysyłanie zakodowanych danch do przeglądarek internetowych, które obsługują skompresowane strony internetowe.


ob_iconv_handler

Konwertuje string zapisany w internal_encoding do output_encoding .


ob_implicit_flush()

ob_implicit_flush() zwróci status ukrytego źródła czy jest on włączony lub wyłączony. Domyślnie jest wyłaczony (FALSE).


Poprzednia <<| 75/133 |>> Następna
75:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors