Loading:

arsort()

Sortuje tablicę w porządku odwrotnym z zachowaniem skojarzenia kluczy.


ascii2ebcdic

Konwertuje łańcuch znaków z ASCII do EBCDIC


ascii2ebcdic()

ascii2ebcdic() jest funkcją właściwą jedynie Apache'owi, dostępną wyłącznie w systemach EBCDIC (OS/390, BS2000). Funkcja konwertuje łańcuch znaków ASCII łańcuch_ascii do odpowiadającej mu postaci EBCDIC (bezpiecznie dla binariów) i zwraca wynik.


asin ( float $argument )

Zwraca w radianach arcus sinus argumentu argument .


asin()

Oblicza arcus sinus liczby.


asinh ( float $arg )

Zwraca area sinus hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, której sinus hiperboliczny jest równy arg .


asinh()

Area sinus hiperboliczny.


asoc()

Oblicza arcus cosinus liczby.


asort()

Funkcja ta sortuje tablicę w taki sposób, że klucze zachowują przypisanie do odpowiednich wartości.


assert()

Sprawdza czy twierdzenia są fałszywe. (sprawdza równość wartości)


assert()

Sprawdza, czy twierdzenie jest fałszywe


assert_options()

Ustawia/pobiera różne dochodzenia flagi. Ustawiania różne ASSERT (), jest kontrolą opcji lub po prostu zapytanie ich aktualne ustawi.


assert_options()

Ustawia / pobiera wyniki ustawień, wyświetla 0 jako nie aktywne lub 1.


atan ( float $argument )

Funkcja atan() zwraca w radianach arcus tangens argumentu argument .


atan()

Oblicza arcus tangens liczby


atan2 ( float $y , float $x )

Ta funkcja oblicza arcus tangens dwóch zmiennych x i y .


Poprzednia <<| 10/133 |>> Następna
10:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors