Loading:

geoip_time_zone_by_country_and_region

Zwraca strefe czasową odpowiadającą danemu $country_code i $region_code


getallheaders

Odczytuje wszystkie nagłówki HTTP z aktualnego zapytania


getallheaders()

getallheaders() jest aliasem funkcji apache_request_headers(). Zwraca tablicę asocjacyjną wszystkich nagłówków HTTP wysłanych w aktualnym zapytaniu. Więcej na ten temat w dokumentacji funkcji apache_request_headers().


getcwd()

Pobiera aktualny katalog roboczy.


getdate()

Pobiera informację o dacie/czasie.


getenv()

Pobiera wartość zmiennej środowiskowej.


gethostbyaddr

Zwraca nazwę hosta określonego przez adres $ip_address


gethostbyname

Zwraca adres IP Hosta dostarczonego w zmiennej $hostname


gethostbynamel

Zwraca listę adresów IP do których nawiązuje host podany w $hostname


getimagesize

Funkcja ta określa rozmiar danego obrazka i zwraca jedo wymiary


getlastmod()

Pobiera czas ostatniej modyfikacji strony.


getmxrr

Wyszukiwanie DNS dla rekordów odpowiadających $hostname


getmygid()

Pobiera skrypt PHP właściciela GID.


getmyinode()

Pobiera strukturę danych z bieżącego skryptu.


getmypid()

Pobiera PHP ID procesu.


getmyuid()

Pobiera skrypt PHP właściciela UID.


Poprzednia <<| 45/133 |>> Następna
45:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors