Loading:

get_included_files()

Zwraca tablice array z nazwami załączonych lub wymaganych plików.


get_included_files()

Zwraca tablice array z nazwami załączonych lub wymaganych plików.


get_include_path()

Zwraca obecną wartość opcji konfiguracji include_path.


get_loaded_extensions()

Zwraca tablice array zawierającą, nazwy wszystkich załadowanych i skompilowanych modułów.


get_magic_quotes_gpc()

Zwraca obecny status konfiguracji magic_quotes_gpc.


get_magic_quotes_runtime()

Pobiera obecną aktywną konfiguracje z magic_quotes_runtime.


get_meta_tags

Otwiera plik o nazwie $filename i parsuje linie dla tagów <meta> w tym pliku. Parsowanie zatrzymuje się na </head>


get_required_files()

Ta funkcja jest aliasem dla: get_included_files().


gmdate()

Formatuje datę/czas dla strefy GMT/UTC.


gmmktime()

Ustala uniksowy znacznik czasu dla daty ze strefy GMT.


gmstrftime()

Formatuje czas/datę ze strefy GMT/UTC zgodnie z lokalizacją.


GregorianToJD()

Konwertuje kalendarz Gregoriański na Juliański.


gzclose()

Zamyka otwarty odnośnik do pliku GZ.


gzcompress()

Ta funkcja kompresje podany łańcuch znaków przy użyciu ZLib formatu danych.


gzdecode()

Dekoduje skompresowany jeden ciąg gzip.


gzdeflate()

Ta funkcja kompresuje podany łańcuch znaków przy użyciu DEFLATE formatu danych.


Poprzednia <<| 47/133 |>> Następna
47:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors