Loading:

rawurldecode

Zwraca łańcuch w którym sekwencje dwóch cyfr szesnastkowych poprzedzone znakiem procenta (%), zastąpione są przez ich odpowiednik znakowy.


rawurlencode

Zwraca łańcuch w którym wszystkie nie alfanumeryczne znaki z wyjątkiem -_. zostały zastąpione przez dwie cyfry szesnastkowe poprzedzone znakiem procenta (%).


readdir()

Zwraca nazwy plików w katalogu, w kolejności podanej przez system plików.


readfile

Zwraca liczbę odczytanych bajtów z pliku, Jeśli nastąpił błą, zwraca FALSE oraz wyświetlany jest komunikat błędu, chyba, żę funkcja została wywołana jako @readfile().


readgzfile()

Czyta plik, dekompresuje go i zapisuje go na standardowe wyjście.


readline()

Funkcja ta zwraca pojedyńczy string pobrany od użytkownika.


readline_add_history()

Funkcja ta dodaje linię do historii linii poleceń.


readline_callback_handler_install()

Ustanawia interfejs 'readline callback' następnie drukuje $promt i natychmiast zwraca go. Wywoływanie tej funkcji dwukrotnie, bez usuwania poprzedniego wywołania interfejsu, automatycznie i wygodnie nadpisze stary interfejs.


readline_callback_handler_remove()

Usuwa wcześniej zainstalowane wywołania obsługi terminala i przywraca ustawienia.


readline_callback_read_char()

Czyta znka wpisany w pole input przez użytkownika.


readline_clear_history()

Funkcja ta czyści całą historię linii poleceń.


readline_completion_function()

Funkcja ta rejestruje funkcję dopełniania.


readline_info()

Pobiera/ustawia różne wewnętrzne zmienne readline'a.


readline_list_history()

Funkcja ta zwraca tablicę zawierającą całą historię linii poleceń.


readline_on_new_line()

Informuje readline'a, że kursor myszki przeniósł się do nowego wiersza.


readline_read_history()

Funkcja ta czyta historię poleceń z pliku.


Poprzednia <<| 93/133 |>> Następna
93:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors