Loading:

bool is_resource

Stwierdzi, czy dana zmienna jest zasobem.


bool is_scalar

Stwierdzi, czy dana zmienna jest skalarna.


bool is_string

Stwierdzi, czy dana zmienna jest typu string.


bool is_subclass_of

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli obiekt obiekt należy do klasy która jest podklasą klasy nazwa_klasy , FALSE w przeciwnym przypadku.


bool is_unicode

Stwierdzi, czy dana zmienna jest zakodowanym łańcuchem znaków .


bool krsort

Sortuje trablicę według klucza w porządku odwrotnym utrzymując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.


bool ksort

Sortuje tablicę według klucza zachowując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.


bool libxml_use_internal_errors

libxml_use_internal_errors () pozwala na wyłączenie standardowego libxml błędów i umożliwia użytkownikowi obsłuę błędów.


bool method_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli metoda określona przez parametr nazwa_metody została zdefiniowany dla obiektu object , FALSE w przeciwnym przypadku. Example #1 method_exists() przykład <?php $directory = new Directory('.'); var_dump(method_exists($directory,'read')); ?> Powyższy przykład wyświetli: bool(true)


bool natcasesort

Ta funkcja implementuje algorytm sortowania który porządkuje stringi alfanumeryczne tak, jak zrobiłby to człowiek, zachowując przypisanie kluczy do wartości. Jest on określany jako "porządkowanie naturalne".


bool natsort

Funkcja ta implementuje algorytm sortowania, który sortuje stringi alfanumeryczne tak, jak posortowałby je człowiek, zachowując przypisania klucz-wartość. Jest on określany jako "porządkowanie naturalne"


bool printer_delete_dc

Funkcja usuwa urządzenia. Na przykład patrz printer_create_dc ().


bool printer_draw_bmp

Funkcja zwraca jeden bmp.


bool property_exists

Funkcja ta sprawdza czy istnieje w danej nieruchomości określona klasa.


bool register_tick_function

Rejestry danej funkcji, które mają być wykonane, kiedy są zaznaczone.


bool settype

Ustawia typ zmiennej var


Poprzednia <<| 15/133 |>> Następna
15:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors