Loading:

XMLReader::moveToNextAttribute

Przesuwa kursor do następnego atrybutu, jeśli jest umieszczony na atrybucie lub przenosi się do pierwszego atrybutu, jeśli jest umieszczony na elemencie.


XMLReader::next

Ustawia Pozycje kursora na następnym węźle.


XMLReader::open

URI zestaw zawierający dokument XML, którz ma być analizowany.


XMLReader::read

Przesuwa kursor do następnego węzła w dokumencie.


XMLReader::setParserProperty

Ustawia lub wcya opcje dla parsera. Opcje muszą być ustawione po XMLReader-open () lub XMLReader-xml () i yadeklarowane przed pierwszym XMLReader-odczytu ().


XMLReader::setRelaxNGSchema

Ustawianie pliku lub URI dla schematu RelaxNG wykorzystywanego do zliczania.


XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

Zestaw danych zawierających RelaxNG schematu wykorzystywanego do validacji.


XMLReader::xml

Zestaw zawierający dane XML do analizy.


xmlrpc_decode

Zwraca tablicę całkowitą, albo łańcuch znaków, lub wartość logiczną w zależności od odpowiedzi zwracaną przez metodę XmlRpc .


xmlrpc_decode_request

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Zachowanie tej funkcji, jej nazwa, i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przyszłych wersjach PHP. Funkcja ta powinna być stosowana na własną odpowiedzialność.


xmlrpc_encode

Warto zauważyć, że możesz użyć tej funkcji do generowania odpowiedzi błędu XML.


xmlrpc_encode_request

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Zachowanie tej funkcji, jej nazwa, i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przyszłych wersjach PHP. Funkcja ta powinna być stosowana na własną odpowiedzialność.


xmlrpc_get_type

Funkcja ta zwraca typ zmiennej w PHP XML-RPC. Nie będzie "na miejscu" base64 lub ISO8601, chyba że zostały określone za pomocą xmlrpc_set_type ().


xmlrpc_is_fault

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Zachowanie tej funkcji, jej nazwa, i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przyszłych wersjach PHP. Funkcja ta powinna być stosowana na własną odpowiedzialność.


xmlrpc_parse_method_descriptions

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Zachowanie tej funkcji, jej nazwa, i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przyszłych wersjach PHP. Funkcja ta powinna być stosowana na własną odpowiedzialność.


xmlrpc_server_add_introspection_data

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Zachowanie tej funkcji, jej nazwa, a okoliczne dokumentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przyszłych wersjach PHP. Funkcja ta powinna być stosowana na własną odpowiedzialność.


Poprzednia <<| 122/133 |>> Następna
122:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors