Loading:

resource xml_parser_create

xml_parser_create() tworzy nowy parser XML i zwraca uchwyt zasobów umożliwiający użycie go przez inne funkcje XML.


resource xml_parser_create_ns

xml_parser_create_ns () tworzy nowy parser z XML i zwraca uchwyt zasobu odniesienia do wykorzystania go przez inne funkcje XML


restore_error_handler()

Resetowanie po zmianie obsługi błędów przy użyciu funkcji set_error_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia obsługi błędów.


restore_exception_handler()

Resetowanie po zmianie obsług wyjątków przy użyciu funkcji set_exception_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia tej obsługi.


restore_include_path()

Resetuje do domyślnych ustawienia include_path(), pobiera informacje z pliku php.ini.


rewind

Ustawia wskaźnik położenia pliku dla $handle (uchwytu) do początku strumienia


rewinddir()

Ustawia wskaźnik strumienia katalogu uchwyt_katalogu na początek katalogu.


rmdir

Próbuje usunąć katalog podany przez nazwa_katalogu . Katalog musi byc pusty, i stosowne uprawnienia muszą na to pozwalać.


round

Zaokrągla liczbę zmiennoprzecinkową


rsort()

Ta funkcja sortuje tablicę w porządku odwrotnym (od największego do najmniejszego).


rtrim()

Usuwa białe znaki z końca ciągu.


scandir()

Zwraca tablicę z wszystkimi plikami i katalogami znajdującymi się w katalog .


session_cache_expire

session_cache_expire ? Zwróć bieżący czas przedawnienia pamięci podręcznej


session_cache_limiter

Pobierz i/lub ustaw bieżący ogranicznik pamięci podręcznej


session_commit

Alias dla session_write_close()


session_decode

Dekoduje dane sesji ze stringu


Poprzednia <<| 95/133 |>> Następna
95:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors