Loading:

bzclose()

Funkcja zamyka wybrany uchwyt pliku bzip2.


bzcompress

Kompresuje dany ciąg i zwraca go jako dane zakodowane w bzip2 Zwraca skompresowany ciąg lub numer błędu jeśli taki wystąpi


bzcompress()

Kompresuje podany łańcuch znaków i zwraca go jako format bzip2 zakodowanych danych.


bzdecompress

Dekompresuje dany ciąg zawierający dane zakodowane w bzip2 Zwraca zdekompresowany ciąg znaków lub error


bzdecompress()

Dekompresuje dane w formacie bzip2.


bzerrno

Zwraca numer dowolnego błędu bzip2 zwróconego przez podany wskaźnik pliku.


bzerrno()

Zwraca numer dowolnego błędu bzip2 zwróconego przez podany wskaźnik pliku.


bzerror

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą opis i numer błędu biblioteki bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem bz .


bzerror()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą opis i numer błędu biblioteki bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem $plik .


bzerrstr

Pobiera opis dowolnego błędu bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem bz .


bzerrstr()

Pobiera opis dowolnego błędu bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem $plik.


bzflush

Wymusza zapisanie do pliku bz wszystkich danych znajdujących się w buforze.


bzflush()

Wymusza zapisanie do pliku bz wszystkich danych znajdujących się w buforze.


bzopen

bzopen() otwiera plik bzip2 (.bz2) do odczytu lub zapisu. Jeśli otworzenie się nie powiedzie bzopen() zwróci FALSE, w przeciwnym wypadku zostanie zwrócony uchwyt do nowootwartego pliku.


bzopen()

Otwiera plik bzip2 (.bz2) do odczytu lub zapisu.


bzread

bzread() odczytuje z podanego wskaźnika pliku. Odczytywanie jest zatrzymywane, gdy przeczytano długość (nieskompresowanych) bajtów lub osiągnięto EOF, cokolwiek wystąpi pierwsze.


Poprzednia <<| 19/133 |>> Następna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors