Loading:

PDF_clip

Używa bieżącej ścieżki jako skróconej ścieżki, i zakańcza ścieżkę


PDF_close

Zamyka wygenerowany plik PDF, i uwalnia wszystkie dokumenty związane z zasobami.


PDF_closepath

Zamyka bieżącą ścieżkę


PDF_closepath_fill_stroke

Zamyka ścieżkę, plik


PDF_closepath_stroke

Zamyka ścieżkę.


PDF_close_image

Zamyka zdjęcie pobrane z funkcji PDF_open_image()


PDF_close_pdi

Zamyka wszystkie uchwyty stron oraz wejście dokumentu PDF


PDF_close_pdi_page

Zamyka uchwyt stron i uwalnia zasoby wszystkich pobranych stron


PDF_concat

Połączenie matrycy do bieżącej transformacji matrycy (CTM)


PDF_continue_text

Drukuje tekst w następnej linii


PDF_create_3dview

Tworzy wygląd 3D


PDF_create_action

Tworzy akcje która może być stosowana do różnych obiektów i zdarzeń


PDF_create_annotation

Tworzy regularne adnotacje na bieżącej stornie


PDF_create_bookmark

Tworzy zakładkę tytułu do różnych opcji


PDF_create_field

Tworzy pole formularza na bieżącej stronie do różnych opcji


PDF_create_fieldgroup

Tworzy pola formularza dla różnych opcji


Poprzednia <<| 80/133 |>> Następna
80:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors