Loading:

DomNode->owner_document

Funkcja ta zwraca bieżący dokument należący do węzła.


DomNode->parent_node

Funkcja ta zwraca rodzica węzła


DomNode->prefix

Zwraca prefiks przestrzeni nazwy węzła.


DomNode->previous_sibling

Funkcja ta zwraca poprzede rodzeństwo z bieżącego węzła. Jeśli nie ma poprzedniego rodzeństwa zwraca FALSE (<4,3) lub NULL (> = 4.3). Możesz używać tej funkcji do iterowania przez wszystkie dzieci węzła, jak pokazano w przykładzie.


DomNode->remove_child

funkcja usuwa dziecko z listy dzieci. Jeśli dziecko nie może być usunięte lub nie jest dzieckiem funkcja zwróci FALSE. Jeśli dziecko może zostać usunięte z funkcji zwraca stare dziecko.


DomNode->replace_child

PHP 4.2 Ta funkcja zastępuje dziecka oldnode nowym węzełem. Jeśli nowy węzeł jest już dzieckiem nie będzie dodany po raz drugi. Jeśli funkcja nie można znaleźć starego węzeła zwraca FALSE. Jeśli powiedzie się zastąpienie starego węzła jest on zwracany.


DomNode->set_content

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


DomNode->set_name

Ustawia nazwę węzła.


DomNode->set_namespace

Ustawia nazwę węzła do uri. Jeśli istnieje już nazwa deklaruje ją z tego samego URI w jednym z dominujących węzłów , na początku tego węzła , w przeciwnym wypadku będzie to przemienione w opcjonalny parametr prefiks lub wygeneruje losowy .


DomNode->unlink_node

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


DOMNode::appendChild

Ta funkcja dołącza do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci. Dzieci mogą być tworzone np. z DOMDocument: createElement, DOMDocument: createTextNode itp. lub po prostu za pomocą jakiegokolwiek innego węzła.


DOMNode::cloneNode

Tworzy kopię węzła


DOMNode::hasAttributes

Ta metoda sprawdza, czy węzeł ma atrybuty. Badany węzeł musi być XML_ELEMENT_NODE


DOMNode::hasChildNodes

Funkcja ta sprawdza, czy węzeł ma dzieci.


DOMNode::insertBefore

Funkcja ta wstawia nowy węzeł tuż przed węzłem odniesienia. Jeśli masz zamiar zrobić kolejne modyfikacje dołączona na dziecko należy użyć zwróconego węzła.


DOMNode::isDefaultNamespace

Informuje, czy właściwość to domyślna przestrzeń nazw.


Poprzednia <<| 34/133 |>> Następna
34:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors