Loading:

bool XMLReader::open

zestaw URI zawierający dokument XML, który ma być analizowany.


bool XMLReader::setParserProperty

Ustawia lub wyłącza opcje dla parsera. Opcje muszą być ustawione po XMLReader open (), albo XMLReader-xml () i są wywoływane przed pierwszym XMLReader-read () call.


bool XMLReader::setRelaxNGSchema

Ustawiania plik lub URI dla schematu RelaxNG do wykorzystania w validacji


bool XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

Ustawiania plik lub URI dla schematu RelaxNG do wykorzystania w validacji


bool XMLReader::xml

Zestaw zawierający dane XML do analizy.


bool bbcode_add_element

bbcode_add_element ? dodaje element bbcode


bool bbcode_add_smiley

Dodaje buźki do parsera


bool bbcode_destroy

Ta funkcja zamyka zasób otwarty przez bbcode_create ().


bool bbcode_set_arg_parser

Przywiązuje się do innego analizowania bbcode_container. Ten parser jest używany tylko wtedy, gdy argumenty muszą być analizowane. Jeżeli ta funkcja nie jest używana, domyślnym argumentem analizowania jest sam parser .


bool bbcode_set_flags

ustawa lub zmienia opcje parsera


bool class_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli klasa zadana przez parametr nazwa_klasy została zdefiniowana, FALSE w przeciwnym wypadku.


bool com_event_sink

COM zobowiązuje do zlewu zdarzeń generowanych przez comobject w PHP sinkobject obiektu.


bool com_isenum

Sprawdza, czy obiekt COM może być wyliczone z wykorzystaniem Next () metoda hack. Patrz COM klasy dla bardziej szczegółowych informacji na temat tych metod.


bool com_load_typelib

Ładuje typ biblioteki i rejestruje swoje stałe w silniku, jak gdyby zostały one określone za pomocą define ().


bool com_message_pump

Ta funkcja będzie czuwać do timeoutms milisekund, czy wiadomość dotrze do czasu w kolejce.


bool com_print_typeinfo

Celem tej funkcji jest ułatwienie generowania szkieletu klasy do wykorzystania jako wydarzenie zlewu


Poprzednia <<| 12/133 |>> Następna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors