Loading:

DOMDocument::xinclude

To metoda substytutu ?XIncludes obiektu DOMDocument


DOMDocument::__construct

Tworzy nowy obiekt DOMDocument.


DomDocumentType array entities

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


DomDocumentType bool internal_subset

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


DomElement array get_elements_by_tagname

Pobiera wszystkie elementy ze specyficzną nazwa ciągu bieżącego elementu.


DomElement bool has_attribute

funkcja ta sprawdza, czy atrybut istnieje w nazwie name bieżącego węzła.


DomElement bool remove_attribute

Usuwa atrybut z bieżącego węzła DOMElement.


DomElement DomAttribute set_attribute

Ustawia atrybut o nazwie name na podaną wartość.


DomElement DomNode set_attribute_node

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


DomElement string get_attribute

Zwraca wartość danego atrybutu w bieżącym elemencie.


DomElement string tagname

Zwraca nazwę bieżącego węzła. Wywoływanie tej funkcji da taki sam jak tagName dostęp do nieruchomości, lub wywołanie DomNode-> node_name na bieżący węzeł.


DOMElement __construct

DOMElement tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do węzła związanego z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createElement lub DOMDocument: createElementNS.


DOMElement::getAttribute

Pobiera wartość atrybutu o nazwie $name dla bieżącego węzła.


DOMElement::getAttributeNode

Zwraca węzeł atrybutu o nazwie $name bieżącego elementu.


DOMElement::getAttributeNodeNS

Zwraca węzeł atrybutu, w lokalnej namespace namespaceURI z nazwą localName dla bieżącego węzła.


DOMElement::getAttributeNS

Pobiera wartość atrybutu, w lokalnej namespace namespaceURI z nazwą localName dla bieżącego węzła.


Poprzednia <<| 31/133 |>> Następna
31:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors