Loading:

array DomNode->attributes

Funkcja ta zwraca tylko tablicę atrybutów, jeśli węzeł jest typu XML_ELEMENT_NODE.


array DomNode->child_nodes

Zwraca wszystkie dzieci węzła.


array each

Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy tablica i przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy do przodu o jeden element. Para ta jest zwracana jako czteroelementowa tablica, z kluczami 0, 1, key i value. Elementy 0 i key zawierają nazwę klucza elementu tablicy, a 1 i value zawierają wartość elementu tablicy.


array filter_list

filter_list - Zwraca listę wszystkich dostępnych filtrów


array func_get_args

Pobiera tablicę funkcji jako lista argumentów.


array get_class_methods

Funkcja ta zwraca tablicę nazw metod zdefiniowanych dla klasy określonej przez parametr nazwa_klasy . W przypadku błędy zwracana jest wartośc NULL.


array get_class_vars

Funkcja ta zwróci tablicę asocjacyjną domyślnych publicznych właściwości klasy. Elementy wynikowej tablicy są w formie nazwa_właściwości => wartość


array get_declared_classes

Funkcja ta zwraca tablicę nazw klas zdefiniowanych w bieżącym skrypcie.


array get_declared_interfaces

Pobiera deklarowany interfejs.


array get_defined_functions

Pobiera tablicę wszystkich zdefiniowanych funkcji.


array get_defined_vars

Funkcja zwraca tablicę wielowymiarową zawierający listę wszystkich zdefiniowanych zmiennych, należy do środowiska serwer lub jest zdefiniowan przez użytkownika zmienną, jest wywoływana w zakresie get_defined_vars () .


array get_object_vars

Funkcja ta zwraca tablicę asocjacyjną zdfiniowanych właściwości określonego obiektu obiekt .


array libxml_get_errors

Pobiera tablicę błędów.


array preg_grep

Zwraca tablicę składającą się z elementów wejściowych tablicy, które pasują do podanego wzorca.


array preg_split

dzieli podany łańcuch znaków poprzez wyrażenia regularne.


array range

range() zwraca tablicę elementów od dolny do górny , włącznie. Jeśli dolny > górny, to sekwencja będzie od górnego do dolnego.


Poprzednia <<| 6/133 |>> Następna
6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors