Loading:

ssh2_methods_negotiated

Zwraca listę negocjowanych metod


ssh2_publickey_add

Informacja: Podsystem klucza publicznego używany jest do zarządzania kluczami publicznymi na serwerze, do którego klient już jest autoryzowany. Aby autoryzować się do zdalnego systemu używając autoryzacji klucza publicznego, należy skorzystać z funkcji ssh2_auth_pubkey_file().


ssh2_publickey_init

Żąda klucz publicznego podsystemu z aktualnego połączenia SSH2


ssh2_publickey_list

Lista bieżących autoryzowanych kluczy publicznych


ssh2_publickey_remove

Usuwa autoryzowany klucz publiczny


ssh2_scp_recv

Kopiowanie plików ze zdalnego serwera do lokalnego systemu plików przy użyciu protokołu SCP.


ssh2_scp_send

Kopiowanie plików z lokalnego systemu na serwerze zdalnym przy użyciu protokołu SCP.


ssh2_sftp

Żąda podsystemu SFTP z aktualnego połączenia SSH2


ssh2_sftp_lstat

Statystyki symboli powiązane ze zdalym systemem plików bez podanych połączeń


ssh2_sftp_mkdir

Tworzy katalog zdalnego pliku serwera z uprawnieniami ustawionymi w mode (Trybie)


ssh2_sftp_readlink

Zwraca cel symbolicznego powiązania


ssh2_sftp_realpath

Tłumaczy nazwę pliku $filename w efektywną realną ścieżkę do zdalnego pliku systemowego


ssh2_sftp_rename

Zmienia nazwę pliku w zdalnym systemie plików


ssh2_sftp_rmdir

Usuwa katalog ze zdalnego serwera plików.


ssh2_sftp_stat

Statystyka pliku ze zdalnego systemu plików


ssh2_sftp_symlink

Tworzy symboliczny link nazwa linku w zdalnym systemie plików wskazuje na cel


Poprzednia <<| 105/133 |>> Następna
105:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors