Loading:

ereg

Wyszukuje ciąg pasujący do wyrażenia regularnego podanego we wzorcu ($pattern) w wrażliwy sposób


eregi

Ta funkcja jest identyczna jak ereg (), z wyjątkiem tego, że ignoruje różnorodne dopasowania alfabetyczne


eregi_replace

Funkcja ta jest identyczna z ereg_replace (), z wyjątkiem tego, że ignoruje różnorodne dopasowania alfabetyczne


ereg_replace

Ta funkcja skanuje ciąg pasujący do wzorca , a następnie zastępuje pasujący text, tekstem ze zmiennej $replacement.


error_get_last()

Zwraca ostrzeżenia o ostatnim błędzie w kodzie.


error_log()

Zgłasza i wysyła log błądu.


error_reporting()

Ustawia jakie ostrzeżenia mają być wyświetlane przez interpreter PHP.


escapeshellarg

Dodaje pojedyncze cudzysłowy dookoła ciągu znaków i we wszystkich pojedynczych cudzysłowach, umożliwiając przekazanie ciągu znaków bezpośrednio do funkcji powłoki i traktowanie ich jako pojedynczego bezpiecznego argumentu.


escapeshellcmd

Omija wszystkie znaki w ciągu mogące być użyte do sztuczek wysyłających polecenia do wykonania na powłoce. Tej funkcji możesz użyć tylko jeśli wcześniej wszystkie dane przepuściłeś przez funkcję np. system która pozbywa się niebezpiecznych znaków.


eval

Funkcja eval() działa na zasadzie przeszukiwania ciągu znaków (np zawartych w zmiennej) pod kątem słów kluczowych i nazw funkcji i jeżeli takową znajdzie to ją wykonuje.


exec

Wykonuje daną komendę


exp

Zwraca e podniesione do potęgi argument .


explode()

Funkcja Explode() tworzy tablice z ciągu znaków rozdzielonych konkretnym znakiem


extension_loaded()

Sprawdza, czy dane rozszerzenie zostało załadowane.


extract()

Importuje zmienne do bieżącej tablicy symboli z tablicy. Ta funkcja służy do importowania zmiennych z tablicy do bieżącej tablicy symboli.


ezmlm_hash

Oblicza wartość hash potrzebną dla EZMLM


Poprzednia <<| 37/133 |>> Następna
37



:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors