Loading:

hash_update()

Przenosi dane do aktywnego kontekstu mieszania.


hash_update_file

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


hash_update_file()

Aktualizuje zawartość według aktywnego mieszania zawartości z pliku.


hash_update_stream

Aktualna liczbe bajtów dodaną do szyfrowanego kontekstu z $handle


hash_update_stream()

Przenosi dane mieszające zawartości do aktywanego mieszającego strumienia otwrtego.


header

Jest użyta do wysyłania surowych nagłówków HTTP.


headers_list

Zwraca listę nagłówków wysłanych do przeglądarki/klienta. Aby ustalić czy nagłówek został wysłany, lub czy jeszcze nie został wysłąny


headers_sent

Sprawdza czy już zostały wysłane nagłówki i w którym miejscu to nastąpiło.


hebrev()

Konwersja tekstu na logiczne Hebrajski wizualny tekst. Funkcja próbuje uniknąć łamania słów.


hebrevc()

Konwersja tekstu na logiczne Hebrajski wizualny konwersji tekstu z nowymi liniami.


hexdec

Zwraca dziesiętny odpowiednik liczby szesnastkowej podanej w argumencie hex_string .


highlight_file


highlight_string


htmlentities()

Konwersja dotyczy wszystkich znaków HTML do znaczników.


htmlspecialchars()

Konwertuje znaki specjalne na znaczniki HTML.


htmlspecialchars_decode()

Konwersja HTML specjalnych jednostek z powrotem do znaków.


Poprzednia <<| 50/133 |>> Następna
50:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors