Loading:

acos ( float $argument )

Zwraca w radianach arcus cosinus argumentu.


acosh ( float $arg )

Zwraca area cosinus hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, której cosinus hiperboliczny jest równy arg .


acosh()

Zwraca area cosinus hiperboliczny z liczby arg , tzn. taką wartość, której cosinus hiperboliczny jest równy arg .


addcslashes()

Dodaje znak '/' ucieczki przed każdym niebezpiecznym znakiem zdefiniowanym w tablicy drugiego argumentu.


addslashes()

Dodaje znak ucieczki przed znakami niebezpiecznymi np '


aggregate()

ruszywa metody i własności zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu.


aggregate_info()

Pobiera agregacje informacje dla danego obiekt. Pobiera z agregacji informacji na dany obiekt.


aggregate_methods()

Dynamiczny obiekt klasy i metody agregacji.


aggregate_methods_by_list

Łączy metody z klasy istniejącego obiektu przy użyciu listy nazw metod.


aggregate_methods_by_list()

Selektywna dynamicznej klasy metody agregacji do obiektu.


aggregate_methods_by_regexp()

Selektywna klasy metody agregacji do obiektu za pomocą wyrażeń regularnych


aggregate_properties

Dynamiczna agregacja klasy właściwości obiektu.


aggregate_properties_by_list

Agreguje właściwości z klasy do istniejącego obiektu przy użyciu listy nazw własności.


aggregate_properties_by_list()

Selektywna dynamicznych właściwości klasy agregacji do obiektu


aggregate_properties_by_regexp()

Kruszywa właściwości z klasy do istniejącego obiektu za pomocą wyrażeń regularnych, aby dopasować ich nazwiska.


aggregation_info

Ta funkcja jest aliasem dla: aggregate_info().


Poprzednia <<| 2/133 |>> Następna
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors