Loading:

socket_get_status

Ta funkcja jest aliasem dla: stream_get_meta_data().


socket_last_error

Zwraca ostatni błąd gniazda


socket_listen

Nasłuchuje dla połączenia na gnieździe


socket_read

Czyta maksymalną długość w bajtach z gniazda


socket_recv

Ostrzeżenie Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


socket_recvfrom

Otrzymuje dane z gniazda czy jest ono zorientowane na połączenie


socket_send

Wysyła dane do gniazda


socket_sendto

Funkcja wysyła $len bajtów z $buf poprzez gniazdo do portu na adres podany w $addr.


socket_set_block

Usuwa flagę O_NONBLOCK określoną przez parametr gniazda


socket_set_blocking

Ta funkcja jest aliasem dla: stream_set_blocking().


socket_set_nonblock

Ustawia flagę O_NONBLOCK określoną przez parametr gniazda.


socket_set_option

Funkcja ustawia opcje określone przez parametr optname, w określonym poziomie protokołu, do wartości wskazanej przez parametr optval


socket_set_timeout

Ta funkcja jest aliasem dla: stream_set_timeout().


socket_shutdown

Pozwala zatrzymać przychodzące i wychodzące lub wszystkie dane wysłane poprzez gniazdo


socket_strerror

przyjmuje jako parametr kod błędu gniazda zwracanego przez socket_last_error() i zwraca odpowiedni tekst wyjaśniający


socket_write

Zapisuje do gniazda dane wysłane z danego parametry $buffer


Poprzednia <<| 101/133 |>> Następna
101:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors